Thank you. Since 1978. Join stakeholder rewards.

USDA Choice T-Bone Steak - 1.1 Pound

$14.28 avg/ea$12.98/lb

Description

Thank you. Since 1978. Join stakeholder rewards.
Product Number: 00201132000009

Often bought with

USDA Choice Rib Eye SteakUSDA Choice Rib Eye Steak - 2 Pound $27.96 avg/ea
USDA Choice Porterhouse SteakUSDA Choice Porterhouse Steak - 1.3 Pound $18.17 avg/ea
USDA Choice Flank SteakUSDA Choice Flank Steak - 1.12 Pound $12.30 avg/ea
USDA Choice Boneless Sirloin Strip SteakUSDA Choice Boneless Sirloin Strip Steak - 1.51 Pound $22.62 avg/ea

Description

Thank you. Since 1978. Join stakeholder rewards.
Product Number: 00201132000009

Often bought with

USDA Choice Rib Eye SteakUSDA Choice Rib Eye Steak - 2 Pound $27.96 avg/ea
USDA Choice Porterhouse SteakUSDA Choice Porterhouse Steak - 1.3 Pound $18.17 avg/ea
USDA Choice Flank SteakUSDA Choice Flank Steak - 1.12 Pound $12.30 avg/ea
USDA Choice Boneless Sirloin Strip SteakUSDA Choice Boneless Sirloin Strip Steak - 1.51 Pound $22.62 avg/ea